En Güzel Dini Sözler 2022 – Resimli, Kısa, Uzun, Anlamlı, Hadisli, Dualı, İslami Dini Sözler

En Güzel Dini Sözler 2022 - Resimli, Kısa, Uzun, Anlamlı, Hadisli, Dualı, İslami Dini Sözler
En Güzel Dini Sözler 2022 - Resimli, Kısa, Uzun, Anlamlı, Hadisli, Dualı, İslami Dini Sözler
En Güzel Dini Sözler 2022 – Resimli, Kısa, Uzun, Anlamlı, Hadisli, Dualı, İslami Dini Sözler

Etkileyici dini sözler ve mesajlar, kişinin manevi dünyasını güçlendirdiği gibi farkındalığa erişmesine de vesile olur. Bu sebeple Müslümanlar birbiriyle sık sık ayetler ve hadisler içeren İslami sözler paylaşır. İnterneti faydalı şekilde kullanmak ve sosyal medya hesaplarından Allah aşkı ile ilgili tesirli, etkili ve anlamlı dini sözler paylaşmak isteyenler, resimli ve ilham verici sözlerle ilgili araştırma yapıyor. İşte kısa ve uzun seçenekli, 2022 yılının en yeni İslami mesajları ile anlamlı, tesirli, en güzel dini sözler!

Dini sözler, dini mesajlar, özel günlerde vatandaşlar tarafından sevdikleriyle paylaşmak için en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Şimdiye kadarki en güzel, en anlamlı dini sözleri sizleri sizler için haberimizde derledik. İşte, Güzel dini sözler, etkileyici islami mesajlar | En anlamlı dini mesajlar resimli…

EN ANLAMLI DİNİ SÖZLER, MESAJLAR 

Güçlüklerle karşılaştığında sabret, bunlar seni güzelleştirir. Güçlüklerin ardından kolaylıklar gelir. (Hz. Osman)

Allah’a kavuşmak kaçınılmaz bir sondur. Nefsin için tedbirini al ve kendi nefsinin işini başkasına havale etme. (Hz. Osman)

Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. (Hz Osman)

Takva sahibi olanın dışında dünyadan hiçbir şey ve hiç kimse Allah rasülü’nün sallallahü aleyhi ve sellem hoşuna gitmiş değildir. (Hz. Âişe)

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. (Hacı Bayram-ı Veli)

Nefsinize meyletmeyin, gerçekten o zalimdir. (Cafer-i Sâdık)

Çok güzel dini sözler, etkileyici islami mesajlar | En anlamlı dini mesajlar resimli

Kim faydası olmayan lüzumsuz şeylerle ilgilenirse, kendisini ilgilendiren faydalı şeyleri zayi eder. (Zünnûn-i Mısrî)

Tasavvuf, şeriât adabıyla zahiren ve batınen süslenmenin neticesi olarak insanda ortaya çıkan Hz. Peygamber’in feyzinin kemalinden ibaret bir haldir. (Ömer Nasuhi Bilmen)

Kur’an’ı ezberleyip ilim ve hükümlerini bilen âlimlerin kalpleri, Allah’ın kitabının korunduğu hazinelerdir. Allah, kitabını koruyan kimseleri zayi etmez. (İmam Kuşeyrî)

Kur’an ve Sünnet’e bağlan. Kim onları bırakırsa zındık olur ve İslam bağından kendini salıverir. (Abdülkadir-i Geylanî)

Küfrün gırtlağa dayandığı zamanda Allah-ü Teâlâ kullarından şu üç şeyi ister: Zikre, ilim öğrenmeye ve mürşidin verdiği ödevlere devam etmek. (İmam-ı Rabbanî)

Çok güzel dini sözler, etkileyici islami mesajlar | En anlamlı dini mesajlar resimli

Sufîler laf cambazları değil, hal ehli kimselerdir. (İmam-ı Gazâlî)

Ahireti talep edenin ahretle birlikte dünyayı da elde ettiğini çok gördük. Ama dünyayı talep edip de dünya ile birlikte ahireti elde edeni görmedik. (Hasan-ı Basrî)

Sohbet vardır, keskin bir kılıca benzer; bostanı, ekini kış gibi kesip biçer. Sohbet vardır, ilkbahar gibidir. Her tarafı yapar, sayısız meyveler verir. (Mevlana Celaleddin-i Rûmî)

En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır. (Malcolm X)

En güzel nimetler üç tanedir: Arzularına gem vurmayı tavsiye eden akıl, cehaletten alıkoyan ilim ve fakirlik korkusunu söküp atan kanaat. (Ahmet bin Asım el-Antakî)

Yolumuzun temeli sohbettir. Halktan uzaklaşmakta şöhret, şöhrette afet vardır. Hayır, cemiyete girip insanlara yardım etmektedir. (Şah-ı Nakşibend)

Şükür, verdiği nimetle Allah’a isyan etmemektir. (Cüneyd-i Bağdâdî)

Çok güzel dini sözler, etkileyici islami mesajlar | En anlamlı dini mesajlar resimli

Kalbi Allah-ü Teâlâ’dan gafil kılan her şey dünyadır. (Abdullah ed-Dıhlevî)

Mümin ancak Rabb’ine kavuştuğu an rahata erer. Rahatını Allah’a kavuşmakta bulan kişinin ölümü, onun sevinç, neşe, emniyet ve izzet bulduğu gündür. (Hasan-ı Basrî)

Para yığmakla yükseleceğini sanma. Duran su fena kokar. Bağışlamaya çalış. Akan suya gök yardım eder. Yağmur yağdırır, sel gönderir, onu kurutmaz. (Sa’di-i Şirâzî)

Kalp hayvan gibidir; ondan gafil olursan sapıtır. (Abdullah bin Mübarek)

Kendini bir köpekten yüce gören, ondan daha aşağı olur. (Ferîdüddîn Attâr)

Çok güzel dini sözler, etkileyici islami mesajlar | En anlamlı dini mesajlar resimli

Hakikati şeriatın dışında arayan, şeriatı önemsiz, ihmal edilebilir bir şekil gibi gören sûfîlik, bir serabın peşinde koşmaktır ve sonu hüsrandır. (İmam-ı Rabbanî)

Hürriyet, Allah’tan başka kimseye kul olmamaktır. (Seyyid Abdülhakim el-Hüseynî)

Zikirde kalbin huzurlu değil diye tamamen zikri terk etme. Çünkü hiç zikirsiz gafil olmak, zikrin içinde gafil olmaktan daha kötüdür. (İbn Atâullah el-İskenderî)

Zahid kişi dünya meşgalelerini kişi değildir, dünyaya değer vermeyen ve ahret için gayret edip yorulan kişidir. (Ebû Süleyman ed-Dârânî)

Yüce Allah’ı zikretmek, Allâh-ü Teâlâ’ya vasıl olmaya sebeptir ve zikreden kimsenin O’nun tarafından sevildiğinin alametlerindendir. (Mevlânâ Halid-i Bağdâdî)

Kalp hastalıklarını tedaviye ehil isen konuş; sözün şifa olur. Şayet değilsen sözlerinle müslümanı öldürme, yoksa cehennemi boylarsın! (Selmân-ı Farisî)

Kendini övmek şeytan işidir. Tevazu sahibi olan kimse yiğittir. (Ferîdüddîn Attâr)

Bir kimse abdestli olarak uykuya yatarsa ruhu sabaha kadar Rahmân’ın arşını tavaf eder. (Osman Bedreddin)

Hakiki mütevekkil başına gelen şeyler sebebiyle kimseden şikayetçi olmadığı gibi, mahrum kaldığı şeyler sebebiyle de kimseyi kötülemez. (Ebu Yakub en-Nehrecûrî)

Çok güzel dini sözler, etkileyici islami mesajlar | En anlamlı dini mesajlar resimli

Manen sağır olanlar, kendilerine bir uyarı yapıldığında bu uyarıyı işitmezler. Onlar sadece başlarına korkunç âfetler gelince pişman olurlar. (İbn Acîbe el-Hasenî)
Dini Mesajlar

Müminin amellerinin en güzeli iman ve marifettir. Amellerin en güzeline en güzel sevap verilir ki o da Cenâb-ı Hakk’ın cemalini görmektir. (İmam Kuşeyrî)

Kimseyi alaya alma. Seninle alay edenler olursa da sen onlara cevap verme. (İmam Gazalî)

İnsanın olgunluğu nefsini ve nefsinin ayıplarını bilmesiyledir. Nefsinin kötülüklerini görüp, onu güzel huylar ile ahlaklandırmasıyladır. (Eşrefoğlu Rûmî)

Sevgilinin kızdığı şeyleri sevmek sevginin alameti değildir. Mevlamız dünyayı yerdi, bizler ise methettik. O buğzetti, biz ise sevdik. (İbrahim bin Edhem)

Cihadın en faziletlisi kötü arzulara karşı verilen cihaddır. (Hasan-ı Basrî)

Kardeşine gizlice vaaz edip öğüt veren, ona gerçek nasihati yapmış olur. Halk arasında öğüt veren ise kardeşini rezil ve perişan etmiş olur. (İmam Şâfiî)

İsminin iyilikle anılmasını istersen, sabırlı ol ve kimseyi incitme. (Ferîdüddîn Attâr)

 

Çok güzel dini sözler, etkileyici islami mesajlar | En anlamlı dini mesajlar resimli

Cenâb-ı Hakk’a sevap karşılığında ibadet edenlere ebrar denir. Mukarreb ise O’nu sevdikleri için karşılıksız olarak ibadet ederler. (Abdurrahman-ı Tâhî)

Kalbin, dilin ve bedenin temiz olması, helal lokma yemeye bağlıdır. (Seyyid Emir Külâl)

Kimin ahlakı senden güzelse o tasavvuf yolunda senden ileridedir. (Ebu Bekir el-Kettânî)

Allâh-ü Teâlâ’nın verdiği iman ve İslam nimetini hatırla, bu nimeti elinden kaçırmamak için onu şükür bağı ile bağla. (Ebü’l Hasan eş-Şâzelî)

Şerrin tamamı bir eve konulmuş, anahtarı da dünya sevgisi yapılmıştır. Hayrın tamamı da bir eve konulmuş, anahtarı zühd yapılmıştır. (Fudayl bin İyâz)

Bilmediğin bir soru yöneltildiğinde “bilmiyorum” demekten çekinme. (Ebu Bekir el-Âcurrî)

Yolda uyuyup kalanlar başlarını uykudan kaldırdıkları zaman, giden yolcuların bıraktığı izlerden başka bir şey göremezler. (Sa’dî-i Şîrâzî)

Allâh-ü Teâlâ’dan korkup dilini koru ve doğru sözlü ol. O, böyle yapanların işlerini düzeltip günahlarını affedeceğini bildirmiştir. (İbn Acîbe el-Hasenî)

Kişinin olgunlaşması için insanların eziyet ve cefasına sabretmesi gerekir. (İmam-ı Rabbanî)

Ölümün ne zaman geleceğini bilmeyen kimsenin mal toplaması ve başkalarına sarf etmemesi cahillikten başka bir şey değildir. (Ebû Abdurrahman Sülemî)

Eğer gıybet etseydim, anamı babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha hayırlı olur. (Abdullah bin Mübarek)

Güzel dini sözler, etkileyici islami mesajlar | En anlamlı dini mesajlar resimli

– Geceler uzundur. Onu uyuyarak kısaltma. Gündüzler aydınlıktır, onu günahlarını karartma.

– Cehennem de olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz, bu yol ki hak yoludur dönmek bilmez yürürüz. Mehmet Akif Ersoy

– Her nefis ölümü tadacaktır! Sizi imtihan etmek için hayra ve kötülüğe mübtela kılarız. Hepiniz en sonunda bize döndürüleceksiniz.

– AIIah’ı seven ve onun söyledikleri bütün her şeyi yerine getiren kimse hiç bir zaman sıkıntı çekmez ve işleri hep yolunda gider iman dolu yaşantılar dilerim herkese Allah affetsin tüm tüm tövbe edenleri (amin)…

– Bir saniye sonra ne olacağımız meçhul iken bu dünyada kalp kırmak akıl işi değildir. Unutma kalplerin mimarı Allah’tır.

– Veren de o alan da o, nedir senden gidecek? Telaşını gören de, can senin zannedecek. Necip fazıl Kısakürek

Güzel dini sözler, etkileyici islami mesajlar | En anlamlı dini mesajlar resimli

– Olmuyorsa olmuyordur vardır Allah’ın bir bildiği, isyan etme sakın sonra anlarsın senin için yapılan iyiliği…

– Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın. Hz. Muhammed (s.a.v)

– Rabbim bizi imanlı kullarından eğlesin inşallah.

– Resul-i Ekrem (a.s.v) ferman etmiş, ben ve benden önce gelen peygamberlerin en faziletli ve kıymetli Sözleri “lailahe illallah” kelamıdır.

Pin It on Pinterest